Vallagskommitténs slutbetänkande främjar demokratin

Originalartikel
I dag, onsdag den 17 april, överlämnade den parlamentariska vallagskommittén sitt slutbetänkande till justitieminister Beatrice Ask. I betänkandet föreslås bland annat att det inte längre ska vara möjligt för en kommun att beviljas dispens för att använda en vallokal som inte är tillgänglig och att e-röstning införs. Detta skulle främja möjligheten att rösta för många människor med funktionsnedsättning och således också främja demokratin.
Elektronisk röstning innebär att fler, exempelvis personer med nedsatt handfunktion eller nedsatt syn, kommer kunna lägga sin röst utan hjälp av ombud eller liknande. En stor förbättring av bevarandet av rösthemligheten och en jämlikhetsfråga, helt enkelt.
Ask skriver på sin Facebooksida: ”Borde väl vara självklart att folk ska kunna ta sig in för att rösta”. ”Vi håller naturligtvis fullständigt med henne och välkomnar att dispensmöjligheten tas bort”, säger DHRs förbundsordförande Maria Johansson.
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

'