Om Alminia

I och med sin brors funktionshinder, började Anastasia Georgiadou tidigt engagera sig i handikappfrågor. Allt efter att tiden gick fick Anastasia fler och fler förfrågningar om att hjälpa till med exempelvis ansökningar om assistansersättning, rätten till andra insatser enligt lag samt besvärsskrivningar för personer med funktionsnedsättning, efter ca ett års ideellt arbete grundade Anastasia år 1995 företaget Alminia med kontor i Solna.

Det dröjde inte länge innan förfrågningar kom om Alminia kunde erbjuda personlig assistans på andra orter i landet. Allt efter att bolaget växte så kom det även förfrågningar om man kunde bistå med hemtjänst och år 2011 öppnades dörrarna för kunder inom hemtjänsten, först i Katrineholm och senare även i Stockholm. Alminia har sen dess växt ytterligare med kontor runt om i landet och erbjuder idag personlig assistans på 10 orter i Sverige.

År 2011 utvecklades företaget ytterligare när Anastasia startade Metropolitan Rehab ett företag inom primärvårdsrehabilitering, en av branschens mest effektiva rehabilitering. Metropolitan Rehab erbjuder alla medborgare rehabilitering, för att öka eller bibehålla sin rörelseförmåga. Metropolitan Rehab satsar mycket på utrustning för att kunna ge de som lever med funktionsnedsättning, har drabbats av skada eller sjukdom som på något vis begränsar dem i sin vardag en så effektiv rehabilitering som bara möjligt.