Personlig Assistans

Alminia är en av marknadens äldsta bolag inom personlig assistans. Som kund hos oss är det du som bestämmer hur du vill att din assistans ska se ut och vi hjälper dig med allt ifrån administration och schemaläggning till att hitta rätt personlig assistent för just dig. Det är du som kund som känner bäst vad du behöver. Vi strävar alltid efter att du ska få den personliga assistans som du behöver och har rätt till.
Vi vet även hur svårt det kan vara att få hjälpbehovet tillgodosett och finns därför med dig under hela processen, från ansökan till att utföra beslutet. Detta innebär att vi hjälper dig med din ansökan så du får rätt beslut för personlig assistans utefter dina behov.
Om du önskar är vi även med som stöd när myndigheter kommer på hembesök. Vi ger råd och stöd till såväl dig, dina anhöriga och dina personliga assistenter, stöd i samband med myndighetskontakt, hjälper med överklaganden till sista instans om det krävs och anordnar den personliga assistansen kring dig. Vi finns på flera orter för att finnas nära våra kunder och medarbetare för att du som kund ska känna dig trygg, samtidigt som vi ska ge den bästa personliga assistansen för just dig.
Alla som jobbar inom verksamheten har naturligtvis tystnadsplikt, denna gäller såväl under som efter avslutad anställning. Det är viktigt att du och dina personliga assistenter känner er trygga med att alltid få den hjälp som ni behöver. Vi finns därför alltid tillgängliga, även efter kontorstid, alla årets dagar.
Som din assistansanordnare har vi ansvar för all administration och tar hela arbetsgivaransvaret med lönehantering, skatter, tecknar försäkringar, arbetsmiljöfrågor och utbildning till personliga assistenter mm. Vi kan också tillhandahålla juridisk hjälp om du inte är nöjd med ditt beslut om insats.
Vill du veta mer om oss så kan du läsa svaren på vanliga frågor vi brukar få här eller så kan du höra av dig till någon av våra kontor.
Mer information om personlig assistans kan du hitta på Försäkrings Kassans webbplats.

Personlig Assistans och EKROT:

Tillsammans med våra medarbetare kom vi fram till våra fem värdeord som är vår ”ledstjärna” i vårt arbete.

 • Engagemang

  • Att vi ska ge det lilla extra med fokus på hög kvalitet och ansvar för vår arbetsuppgift.
 • Kompetens

  • Att se möjligheter i alla situationer och förstå kund och medarbetares behov, agera professionellt samt kunskap om verksamhetsområdet och aktuell lagstiftning.

 • Respekt

  • För att varje individ är unik och ska bemötas individuellt.
 • Omsorg

  • Förståelse för den enskilde individens behov och förutsättningar samt efter bästa möjliga förmåga bidra till en god arbetsmiljö.
 • Trygghet

  • Kontinuitet av insatsen av kunnig ch erfaren personal med närhet till hjälp vid behov samt möjlighet att påverka sin situation.