Jobba hos oss

Vi anser att  det är meningsfullt och att du gör skillnad genom att jobba hos oss som personlig assistent.
Som personlig assistent hos Alminia måste du ha servicekänsla, empati och känna ansvarstagande.
Den personliga assistenten ska finnas nära och hjälpa en medmänniska att leva ett liv, likt personer utan funktionsnedsättning.
Du skall finnas nära och hjälpa, men inte ta över utan ha respekt för din kunds privatliv och integritet.

Tanken är att kunden med sin assistans skall kunna leva sitt liv efter egna förutsättningar och önskemål och få ett självständigt liv. Du hjälper kunden att ta sig förbi de svårigheter som ett funktionshinder kan innebära.

Det är alltid kunden som bestämmer, hur, när och av vem den personliga assistansen skall utföras. Att vara en personlig assistent åt en annan medmänniska kan exempelvis innebära hjälp med den personliga hygienen, på- och avklädning, att äta, kommunicera i tal eller skrift, förflyttning, hjälp med diverse hushållssysslor, delta på fritidsaktiviteter mm. Hur hjälpen ser ut beror förstås på vilka önskemål och behov kunden har. Som personlig assistent så måste man vara beredd på att behoven och önskemålen ändras och därmed också vilken assistans man ska ge, vilket kräver att man är lyhörd.

Vi bad våra medarbetare att beskriva vad de tycker att Alminia representerade; vi kunde baka alla ord ner till fem värdeord.
Initialerna av orden skapar ordet ”EKROT” och alla i företaget från assistenter, till samordnare, och ledning jobbar utifrån EKROT, vi tror att detta gör oss till Sveriges tryggaste och bästa samordnare.

 • Engagemang

  • Att vi ska ge det lilla extra med fokus på hög kvalitet och ansvar för vår arbetsuppgift.
 • Kompetens

  • Att se möjligheter i alla situationer och förstå kund och medarbetares behov, agera professionellt samt kunskap om verksamhetsområdet och aktuell lagstiftning.
 • Respekt

  • För att varje individ är unik och ska bemötas individuellt.
 • Omsorg

  • Förståelse för den enskilde individens behov och förutsättningar samt efter bästa möjliga förmåga bidra till en god arbetsmiljö.
 • Trygghet

  • Kontinuitet av insatsen av kunnig ch erfaren personal med närhet till hjälp vid behov samt möjlighet att påverka sin situation.

Vill du veta mer om hur vi jobbar eller är intresserad av att jobba hos oss så är du välkommen att kontakta det kontoret som är närmast dig.