Borg prioriterar inte diskriminering!

Orignalartikel
De tolv funktionshinderorganisationerna ”Torsdagsaktionen” har nu, med hänvisning till finansminister Anders Borgs under våren ansträngda kalender, fått avslag på vår begäran om uppvaktning hos honom och integrationsminister Erik Ullenhag. Vi uppges vara välkomna att återkomma vid ett senare tillfälle med hopp om att ”Anders Borgs kalender erbjuder bättre möjlighet för en uppvaktning.” Vi hänvisas också till att träffa Erik Ullenhag enbart. Vi vände oss till dem båda utifrån att frågan bereds i finansdepartementet och i arbetsmarknadsdepartementet.
Det är ingen hemlighet att det är Finansdepartementet som, med hänvisning till rädsla för kostnader, bromsat och bromsar frågan om ett utökat diskrimineringsskydd för personer med funktionsnedsättning. Att den minister som håller i pengarna och ytterst är ansvarig för att frågan inte kommer vidare, från sin sida prioriterar frågan så lågt att han inte ens kan hitta en tid att träffa oss är anmärkningsvärt.
Integrationsminister Erik Ullenhag, med ansvar för diskrimineringsfrågorna, träffar vi nästan varje vecka utanför Rosenbad. Vi har också haft samtal med honom exempelvis vid möten med regeringens funktionshinderdelegation och flera av oss har regelbundna informella kontakter med honom och hans medarbetare. Vi vet vad Erik Ullenhag vill och han vet vad vi vill.
Vår begäran om ett gemensamt möte med Anders Borg och Erik Ullenhag kvarstår.
Från och med nu inrättar Torsdagsaktionen Borg-jour, vilket innebär att vi så snart Anders Borg får en lucka är redo att träffa honom.
Maria Johansson, förbundsordförande DHR – Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
Ingrid Burmanordförande Handikappförbunden
Kathleen Bengtsson-Haywardförbundsordförande NHR, Neurologiskt Handikappades Riksförbund
Pontus Degsell, förbundsordförande FSDB, Förbundet Sveriges Dövblinda
Tobias Holmbergförbundsordförande Förbundet Unga Rörelsehindrade
Malin Johanssonförbundsordförande SDUF, Sveriges Dövas Ungdomsförbund
Pelle Kölhedförbundsordförande Personskadeförbundet RTP
Agnetha Vikenger (fd Mbuyamba), förbundsordförande RBU, Rörelsehindrade barn och ungdomar
samt ordförande för 
Lika Unika – Federationen mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning
Jan-Peter Strömgrenförbundsordförande HRF, Hörselskadades Riksförbund
Håkan Thomssonförbundsordförande SRF, Synskadades Riksförbund
Ragnar Veerförbundsordförande SDR, Sveriges Dövas Riksförbund
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder
'