Borg-jour dygnet runt

Orignalartikel
Borg-jour dygnet runt
Anders Borg anser inte att han har tid att träffa representanter för Torsdagsaktionen för att prata om att otillgänglighet ska klassas som diskriminering, trots att regeringen nu berett svaren om ”Bortom fagert tal” i mer än 800 dagar.
Därför har vi inrättat Borg-jour vilket innebär att vi, så snart Anders Borg får en lucka, är redo att träffa honom. Torsdagsaktionen gör det enkelt att få till ett möte och vi vill uppmana finansministern att när han får en stund över, ringa Borg-jouren på 076-294 97 97 så är vi beredda.
DHR, Delaktighet Handlingskraft Rörelsefrihet
Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder

'